bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Kraków - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 20/2017/ZP»
  Naprawa elewacji budynku nr 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie
  24-04-2017
 • Nr referencyjny: 19/2017/ZP»
  Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
  21-04-2017
 • Nr referencyjny: 18/2017/ZP»
  Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie - etap I część ogrodzenia wzdłuż ulicy Ułanów i Akacjowej
  21-04-2017
 • Nr referencyjny: 17/2017/ZP»
  Dostawa sprzętu (sandcleaner) do działań terenowych na Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+
  31-03-2017
 • Nr referencyjny: 16/2017/ZP»
  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec”
  22-03-2017
 • Nr referencyjny: 15/2017/ZP»
  Remont przyłącza elektrycznego NN do budynku nr 26 w kompleksie wojskowym w Krakowie, ul. Skrzatów
  13-03-2017
 • Nr referencyjny: 13/2017/ZP»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont drogi do budynku Nr 26 oraz naprawy placu utwardzonego przy budynku nr 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie”
  10-03-2017
 • Nr referencyjny: 14/2017/ZP»
  Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Odrowąża w Krakowie
  08-03-2017
 • Nr referencyjny: 11/2017/ZP»
  Remont wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
  28-02-2017