bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Kraków - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 12/2018/ZP»
  Rozbudowa sieci teleinformatycznej dla RZI w Krakowie
  18-04-2018
 • Nr referencyjny: 13/2018/ZP»
  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bloku szkoleniowego w kompleksie wojskowym Kraków – Pychowice”
  17-04-2018
 • Nr referencyjny: 10/2018/ZP»
  Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Odrowąża w Krakowie
  17-04-2018
 • Nr referencyjny: 8/2018/ZP»
  Dostawa sprzętu kwaterunkowego w ramach 5 części
  13-04-2018
 • Nr referencyjny: 7/2018/ZP»
  Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn. „Budowa parkingu przy budynku nr 77 dla COLąd – DKL”
  26-03-2018
 • Nr referencyjny: 6/2018/ZP»
  Dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie, foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie, koszarowego sprzętu kwaterunkowego, polowego sprzętu kwaterunkowego
  14-03-2018
 • Nr referencyjny: 5/2018/ZP»
  Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie
  13-03-2018
 • Nr referencyjny: 4/2018/ZP»
  Wykonanie pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenie przydatności do użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie
  12-03-2018
 • Nr referencyjny: 3/2018/ZP»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Remont dróg i placów na terenie magazynowym w kompleksie wojskowym w Kłaju - etap II
  02-03-2018