bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
RZI Kraków - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 39/2017/ZP»
  Rozbudowa systemów alarmowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 4724 Kraków - Pychowice
  20-11-2017
 • Nr referencyjny: 38/2017/ZP»
  Dostawa sprzętu teleinformatycznego i teletechnicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie budynku sztabowego w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice"
  12-10-2017
 • Nr referencyjny: 37/2017/ZP»
  Sprzedaż mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie
  03-10-2017
 • Nr referencyjny: 36/2017/ZP»
  Remont sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Skrzatów w Krakowie
  13-09-2017
 • Nr referencyjny: 35/2017/ZP»
  Remont drogi do budynku Nr 26 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Skrzatów w Krakowie
  13-09-2017
 • Nr referencyjny: 33/2017/ZP»
  Wymiana pozostałej części kostki brukowej betonowej na płytki kamienne wokół Kościoła Garnizonowego w kompleksie wojskowym przy ul. Chęcińskiej 2 w Kielcach
  11-08-2017
 • Nr referencyjny: 34/2017/ZP»
  Wykonanie naprawy poszycia dachowego budynku nr 35 w kompleksie wojskowym w m. Kłaj
  10-08-2017
 • Nr referencyjny: 32/2017/ZP»
  Usuwanie zakrzaczeń wierzby piaskowej na terenie Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+
  24-07-2017
 • Nr referencyjny: 31/2017/ZP»
  Rozbudowa elektronicznych systemów ochrony z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w kompleksie wojskowym Bytom
  21-07-2017