bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Projekty aktów prawnych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Zarządzenia

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt zarządzenia

Pismo RCL

Pismo BBN

Pismo MF

Pismo MSWiA

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Wojtachnio
Czas wytworzenia: 2016-07-27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2016-07-27

 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Projekt zarządzenia

Pismo kierujące projekt do uzgodnień

Pismo RCL

Pismo BBN

Pismo MF

Pismo do SKRM

Pismo z SKRM

Pismo do RCL

Pismo z RCL

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2016-04-18
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2016-04-18

 


Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

 

Projekt zarządzenia

Pismo z MF

Pismo z MSWiA

Pismo z RCL

Pismo z BBN

Dokumenty na SKRM

Pismo z SKRM

Pismo z MF

Pismo do RCL

Pismo z RCL

Pismo kierujące projekt zarządzenia do podpisu

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2016-03-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2016-03-11

 


Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu do spraw przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Połnocnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.


Projekt zarządzenia

 

Pismo skierowane do uzgodnień

 

Uwagi Prokuratora Generalnego

 

Uwagi szefa Kancelarii Prezydenta RP

 

Uwagi MAiC

 

Uwagi MF

 

Uwagi MSW

 

Uwagi RCL

 

Uwagi BBN

 

Projekt 13.01.2015

 

Uwagi MSW

 

Uwagi RCL

 

Pismo kierujące na Stały Komitet Rady Ministrów

 

Pismo kierujące do Komisji Prawniczej

 

Pismo SKRM

 

Zwolnienie z komisji Prawniczej

 

Pismo skierowane do podpisu

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2014-12-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-12-12

 


Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Projekt zarządzenia

 

Opinia dot. rozpatrzenia projektu przez Komisje Prawniczą

 

Pismo w sprawie przedłożenia projektu do podpisu

 

Uwagi

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Robert Simlat
Czas wytworzenia: 2014-10-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-10-29