bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ustawy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Ustawy

Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. poz. 1789)
strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1726)
strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1534)
strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.2017 r., poz. 2225)
strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. poz. 1483)
strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 772)

strona ISAP

 

Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

strona ISAP

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r., poz. 746)

strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r., poz.677)
strona ISAP

 

USTAWA z dnia 3 października 1992 r.o przysiędze wojskowej (Dz.U.1992 r, nr 77, poz.386)

strona ISAP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U.2017 r., poz. 2149)


strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U.2017 r., poz. 1950)

strona ISAP


USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 r.,nr 205. poz.1203 )

strona ISAPUSTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r.o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2010 r., nr 206, poz. 1367 z późn. zm.)

strona ISAP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2017 r., poz. 1978)
strona ISAP

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tekst jednolity Dz.U.2013 r., poz.568)

strona ISAP

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r.o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U.1998 r., nr 162, poz.1117 z późn. zm.)

strona ISAP

USTAWA z dnia 23 września 1999 r.o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U.1999 r., nr 93, poz.1063 z późn. zm.)

strona ISAP

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jednolity Dz.U.2012 r., poz.952 z późn. zm.)

strona ISAP

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r.o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2009 r., nr 67, poz.570 z późn. zm.)

strona ISAP

USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r.o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (tekst jednolity Dz.U.2013 r., poz.1211)

strona ISAP

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r.o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz.U.2010 r., nr 101, poz.648)

strona ISAP

USTAWA z dnia 19 lutego 1993 r.o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1993 r., nr 34, poz.154 z późn. zm.)
strona ISAP