bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Patrole rozminowania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Zadania patroli rozminowani i grup nurków minerów

Do zadań patrolu rozminowania należy:

 1. wybór sposobu usunięcia i zniszczenia wykrytych w terenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
 2. właściwa organizacja pracy podczas usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
 3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań oczyszczania terenu;
 4. uzgadnianie z zainteresowanymi organami planu organizacji i kolejności wykonywania prac pomocniczych;
 5. ustalanie wielkości strefy niebezpiecznej i jej granic odpowiednio do warunków miejscowych i rodzaju przedmiotu wybuchowego;
 6. współdziałanie żołnierzy patrolu z urzędem gminy, policją i innymi osobami biorącymi udział w pracach zasadniczych i pomocniczych;
 7. sporządzanie protokołów z wykonanych prac wybuchowych;
 8. opracowanie, po zakończeniu roku kalendarzowego, dokumentacji z działalności patrolu rozminowania;
 9. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego w przydzielonych rejonach.

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Talik Czas wytworzenia: 2014-07-25 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-25 13:36