bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Rekonwersja
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
O rekonwersji

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP to ogół przedsięwzięć  podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie  przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

 

Aktualności

 

Historia rekonwersji

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-06-24 12:09