bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Wojskowa służba kobiet
wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. w Siłach Zbrojnych RP zawodową służbę wojskową we wszystkich korpusach osobowych pełniło 5 246 żołnierzy-kobiet.

 

DOSTĘP DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

 

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych - akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

 

Limit miejsc w szkołach wojskowych na poszczególnych kierunkach studiów, uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych, i jest ogłaszany corocznie w formie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie). W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielone ze względu na płeć.

 

Absolwentki cywilnych uczelni mogą starać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego we Wrocławiu, Dęblinie i Łodzi.

W szkołach wojskowych, w tzw. służbie kandydackiej, uczy się 460 kobiet.

 

ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY-KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH

 • Ministerstwo Obrony Narodowej - 29
 • Sztab Generalny WP - 2
 • Dowództwo Generalne RSZ i JO podległe - 709
 • Wojska Lądowe - 1807
 • Siły Powietrzne - 705
 • Marynarka Wojenna - 389
 • Dowództwo Operacyjne RSZ - 56
 • Żandarmeria Wojskowa - 108
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa - 107
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - 399
 • Jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia - 88
 • Pozostałe - 350
 • Rezerwa kadrowa / dyspozycja - 45

 

ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY-KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH

 • Łączności i informatyki - 637
 • Przeciwlotniczy - 131
 • Inżynierii wojskowej - 206
 • Obrony przed BMR - 80
 • Sił powietrznych - 461
 • Marynarki wojennej - 146
 • Logistyki - 960
 • Medyczny - 575
 • Żandarmerii Wojskowej - 100
 • Sprawiedliwości i obsługi prawnej - 36
 • Finansowy - 23
 • Wychowawczy - 97
 • Wojsk lądowych - 751
 • Rozpoznania i walki elektronicznej - 138
 • Ogólny - 375
 • Nieokreślony - 102
 • kryptologii i cyberbezpieczeństwa - 12

 

KORPUSY

Kobiety stanowią 5,28 % żołnierzy pełniących służbę.

 • Korpus oficerski - 1 335  
 • Korpus podoficerski - 855
 • Korpus szeregowych - 3 000

 

KOBIETY NA STANOWISKACH DOWÓDCZYCH

Aktualnie 414 żołnierzy-kobiet pełni funkcje dowódcze na różnych szczeblach dowodzenia. Najliczniej są reprezentowane na stanowiskach:
 • dowódcy kompanii - 48,
 • plutonu - 121,
 • drużyny - 69,
 • grupy ewakuacji med. - 27,
 • innych dowódczych - 145.

 

UDZIAŁ KOBIET-ŻOŁNIERZY W MISJACH POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH

w 2014 r. 60 żołnierzy - kobiet uczestniczyło w misjach:

 • PKW Afganistan - 59
 • PKW KFOR Kosowo - 1

 KONTAKT

PRZEWODNICZĄCA RADY ds. KOBIET w SZ RP

ppłk Beata TARGOŃSKA

tel. 261 840 220

btargonska@mon.gov.pl

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY ds. KOBIET w SZ RP
kpt. mar. Anna SIUDAK

kpt. Joanna JAWORSKA
00 - 909 Warszawa
Al. Niepodległości 218

 

 Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet

ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz

tel. 261 871 336

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-03 17:08