bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Wojskowa służba kobiet
wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. w Siłach Zbrojnych RP zawodową służbę wojskową we wszystkich trzech korpusach osobowych pełniło 4 966 żołnierzy-kobiet.

 

DOSTĘP DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

 

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych - akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

 

Limit miejsc w szkołach wojskowych na poszczególnych kierunkach studiów, uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych, i jest ogłaszany corocznie w formie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie). W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielone ze względu na płeć.

 

Absolwentki cywilnych uczelni mogą starać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego we Wrocławiu (12 miesięcy), Dęblinie (20 miesięcy) i Łodzi (medyczne - 3 miesiące).

W szkołach wojskowych, w tzw. służbie kandydackiej, uczy się 460 kobiet.

 

ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY-KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH

 • Ministerstwo Obrony Narodowej - 25
 • Sztab Generalny WP - 2
 • Dowództwo Generalne RSZ i JO podległe - 694
 • Wojska Lądowe - 1507
 • Siły Powietrzne - 595
 • Marynarka Wojenna - 346
 • Dowództwo Operacyjne RSZ - 45
 • Wojska Specjalne - 45
 • Żandarmeria Wojskowa - 98
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa - 97
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - 296
 • Jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia - 80
 • Pozostałe - 161
 • Rezerwa kadrowa / dyspozycja - 56

 

ROZMIESZCZENIE ŻOŁNIERZY-KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH

 • Łączności i informatyki - 637
 • Przeciwlotniczy - 131
 • Inżynierii wojskowej - 206
 • Obrony przed BMR - 80
 • Sił powietrznych - 461
 • Marynarki wojennej - 146
 • Logistyki - 960
 • Medyczny - 575
 • Żandarmerii Wojskowej - 100
 • Sprawiedliwości i obsługi prawnej - 36
 • Finansowy - 23
 • Wychowawczy - 97
 • Wojsk lądowych - 751
 • Wojsk specjalnych - 21
 • Rozpoznania i walki elektronicznej - 138
 • Ogólny - 353
 • Nieokreślony - 102
 • kryptologii i cyberbezpieczeństwa - 12

 

KORPUSY

Kobiety stanowią 4,70 %żołnierzy pełniących służbę.

 • Korpus oficerski - 1 329   
 • Korpus podoficerski - 814 
 • Korpus szeregowych - 2 823

 

KOBIETY NA STANOWISKACH DOWÓDCZYCH

Aktualnie 417 żołnierzy-kobiet pełni funkcje dowódcze na różnych szczeblach dowodzenia. Najliczniej są reprezentowane na stanowiskach:
 • dowódcy kompanii - 50,
 • plutonu - 122,
 • drużyny - 69,
 • grupy ewakuacji med. - 27,
 • innych dowódczych - 145.

 

UDZIAŁ KOBIET-ŻOŁNIERZY W MISJACH POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH

w 2014 r. 60 żołnierzy - kobiet uczestniczyło w misjach:

 • PKW Afganistan - 59
 • PKW KFOR Kosowo - 1

 KONTAKT

PRZEWODNICZĄCA RADY ds. KOBIET w SZ RP

ppłk Beata TARGOŃSKA

tel. 261 840 220

btargonska@mon.gov.pl

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY ds. KOBIET w SZ RP
por. Kinga KRAWCZYK-SADURSKA
00 - 909 Warszawa
Al. Niepodległości 218
tel. 261 569 321

 

 Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet

mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz

tel. 261 871 336

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-03 17:08